PRODUCTS

SHOPDESIGNER

PORTFOLIO

CORPORATE

CONTACT

TR | DE

Design Now:

SHOPDESIGNER

SHOP

DESIGNER

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Cevizoğlu Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe uygun olarak Cevizoğlu Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.’ye ait websitesi ve dizayn programları ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

Bu metnin hedef kitlesi Şirketimiz web sitesi ve yazılımlarının ziyaretçileridir. Veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlediğimiz kişisel verileriniz;

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Cevizoğlu Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. Maddesindeki ilkelere uygun olarak aşağıdaki belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.

2. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar

Siber güvenliğin sağlanması, veri güvenliğinin temini, gerekli teknik kayıtların tutulması amacıyla E-posta Adresi, Log Kayıtları ve Yedeklemeler ile IP adresi bilgileri bilişim hizmetleri kapsamında iş ortağımız olan bilişim firması ile paylaşılacaktır.

3. Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda web sitesi ya da dizayn programı yoluyla elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere “veri sorumlusunun meşru menfaati”nden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

İletişim formları ile gönderdiğiniz veriler SSL (Secure Socket Layer) sertifikası ile şifrelenerek tarafımıza ulaşmaktadır. Şifreleme işleminde SHA256RSA algoritması uygulanmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerinizi işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında imha edilecektir.

5. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız