شما همچنین می توانید برای ما بنویسید

اطلاعات تماس

تماس با ما به زبان های انگلیسی، ترکی و آلمانی امکان پذیر می باشد.

مراجعه به یکی از نمایشگاه ها و نمایندگی های ما در کشورهای آلمان و یا ترکیه بهترین راه حل برای کشف کلیه امکانات و تجهیزات موجود برای فروشگاه شما می باشد. حضور شما را از قبل خوش آمد می گوئیم. آدرس های ما به شرح ذیل می باشد:


شرکت بازرگانی و صنعتی فروشگاه های جویزاوغلو سهامی خاص

آدرس: محله عمرلی، کوچه ایلگاز، پلاک: 12 هادیمکوی، آرناووتکوی استانبول – ترکیه تلفن: 902127983290+ فکس:902127983294+ پست الکترونیکی: info@shopline.com.tr


شاپ لاین لادن باو آلمان (ShopLine Ladenbau GmbH)

آدرس: خیابان اوتو هان، 17 63303 درای آیش / آلمان تلفن: 4961037066500+ فكس:4961037066502+